En toen ging ik koffie drinken met Cynthia

Life Planning, tot zes maanden geleden had ik er een eigen beeld bij. Ik deed wel aan life planning: kijken naar wat je wilt bereiken in je leven, je doelen bepalen, deze opsplitsen naar acties, ze uitvoeren en regelmatig opvolgen… en als kers op de taart een jaarlijks onderhoud van het plan voorzien…

En toen ging ik koffie drinken met Cynthia

Via Cynthia Ghysels, registered life planner, leerde ik over George Kinder, vader van de hele life planning stroming. Het was alsof ik één van de ontbrekende puzzelstukjes gevonden had, ook al was ik er niet bewust naar op zoek. Dat puzzelstuk is geld of hoe de relatie eruit ziet tussen geld en het leiden van het leven dat je wilt.

Rijk is niet diegene die geld heeft, maar die ervan geniet. (Benjamin Franklin)

Wat doet ons vastzitten in een job die we al jaren met tegenzin doen?

Wat zet onze voet op de rem als het om investeren in onszelf gaat? Wat houdt ons gekneveld in een relatie die al jaren doodgebloed is? Wat verwijdert ons van de stap naar een eigen zaak? Wat houdt ons tegen onze dromen te bereiken?

Vaak is het antwoord: geld

Toegegeven, andere zaken kunnen een rol spelen, maar zeer vaak is onze gedachte en ons gevoel over geld één van de belangrijkste oorzaken. Het gaat dan inderdaad over onze gevoelens en overtuigingen met betrekking tot geld eerder dan over het geld zelf.

Iedereen heeft bepaalde basisgedachten over geld

Deze zijn ontstaan doorheen onze opvoeding en doorheen ons leven: ‘Geld moet rollen. Het geld groeit niet op mijn rug. Hard werken wordt altijd beloond. Tijd is geld. Liefde koop je niet met geld.’ Dit zijn maar enkele voorbeelden van ideeën die we rond geld hebben. Met die gedachten is op zich niets verkeerd, zolang je je ervan bewust bent en zolang ze niet tegen je werken. Op het moment dat je ontslag zou willen nemen om je eigen zaak te starten en je hebt nog twee kleine kinderen thuis die veel tijd opeisen, kan de aangeleerde overtuiging dat je hard moet werken om geld te verdienen je tegenhouden om de stap te gaan zetten.

Je overtuigingen voor je laten werken.

Wat zo’n overtuiging wel waardevol maakt is dat je niets impulsiefs gaat doen. Het doet je twee keer nadenken vooraleer een besluit te nemen en de zaken goed van verschillende kanten te bekijken en voor te bereiden. Als zo’n overtuiging je daarentegen bevriest in al je handelingen richting je doelen, dan werkt het tegen je.

Wat een life planner doet is deze overtuigingen boven water brengen, ze vervolgens kaderen en samen met jou op zoek gaan naar oplossingen om je doelen te bereiken.

Zes energie gevende gesprekken

Dat is ook het proces dat ik heb mogen volgen bij Cynthia Ghysels: 6 fijne gesprekken rond mijn ideale leven, wat er wezenlijk toe doet, mijn levensdoelen, mijn relatie tot geld en hoe geld kan werken om mijn doelen te bereiken.

Let wel, het zijn niet alleen fijne gesprekken, het is ook hard werken. Elk gesprek wordt voorafgegaan door diepgaand inspiratiewerk, dat is soms doorzetten, maar geeft tegelijk heel veel energie. Het hele traject heeft mij zeer veel energie gegeven, gericht op mijn doelen. Het heeft me ook een mechaniek voor het leven gebracht, want dromen en doelen kunnen evolueren en dan is het goed regelmatig bij te kunnen sturen. Bovenal heeft het proces me veel goesting gebracht, héél veel goesting om aan de slag te gaan!

Door Sara Coene op 17 oktober 2014