De beste belegging is investeren in jezelf

Een ‘bewustmaker’, zo zou je de rol van Cynthia Ghysels kunnen omschrijven tijdens het proces dat ik met haar doorliep.

Nog niet eens zo heel lang geleden werkte ik bij een gereputeerd Executive Search bureau, maar na 15 jaar wilde ik wat anders. Ik zat vast en was mijn kern ergens door de jaren heen kwijt geraakt. Via mijn netwerk kwam ik bij Cynthia terecht en vroeg ik haar hulp bij mijn zoekproces naar een nieuwe job. Meteen gingen we aan de slag om een aantal zaken bewust te benoemen.

In Cynthia’s aanpak staat het blootleggen van overtuigingen rond geld centraal. Daar zag ik aanvankelijk het nut niet van in, maar achteraf gezien zorgde dit voor de grootste doorbraak in het hele proces. Voor mij stond geld gelijk aan sparen, met als doel ‘ontzorgen’: ervoor zorgen dat er voldoende geld was om zonder zorgen te kunnen leven. Alle beslissingen werden genomen vanuit dit oogpunt: spaarzaam zijn, hard werken, plichtsbewust zijn. Vanuit die overtuiging speelde ik jarenlang op veilig en onderdrukte ik dromen en ambities die ik als jong volwassene had.
Ik wist wel dat ik spaarzaam opgevoed was, maar het bewust benoemen zorgde voor de ontknoping binnen mijn zoektocht. Ik zag in dat ik met de voet op de rem leefde en dat ik dit zelf in de hand had. Oude dromen werden onderdrukt, mijn zin voor avontuur was bedolven onder een dikke laag hard en contentieus werken en zorg dragen voor anderen en te weinig voor mijzelf.

Hoe kon ik dit anders kaderen en mijn zorgzame karakter ook voor mijn persoonlijke wensen en ambities inzetten en zo dichter bij mijn kern komen?

Doorheen zes gesprekken doorliep ik het Life Planning proces, waarbij ik aan het juiste tempo mijn levensdoelen benoemde, de overtuigingen die mij tegenhielden vastlegde en via doortastende vraagstelling tot mijn kern kwam: zorgzaam omgaan met mijn tijd en vanuit rust mijzelf meer ontwikkelen. “Temporiseren om ten volle beleving te creëren” zoals Cynthia het mooi benoemde. Deze inzichten creëerden vanzelf de energie om in beweging te komen en de nodige stappen te zetten.

“De angst om te verliezen wat we hebben, verhindert ons te worden wie we zijn”. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat ik intussen de Executive Search verlaten heb om mijn eigen pad te bewandelen en richting te geven. Ik investeer in mezelf door boeken te lezen, te netwerken en opleidingen te volgen. Door mijn aandacht voor geld te verschuiven naar mijn persoonlijke ontwikkeling zal ik het verschil kunnen maken in mijn eigen leven en dat van anderen. Vandaag geef ik zelf sturing aan mijn leven en maak ik keuzes vanuit mijn kern.

Cynthia heeft mij doen terugkeren naar de essentie van wat mij drijft in het leven en door een aantal zaken helder te benoemen, heeft zij mij handvaten aangereikt waar ik steeds naar kan teruggrijpen op weg naar een bewust en gelukkig leven. Zij was mijn vertrouwenspersoon in het mee vorm geven van mijn toekomst. Haar persoonlijkheid, authenticiteit, integriteit en aanpak hebben ervoor gezorgd dat ik mij van bij aanvang comfortabel voelde om mij open te stellen. Zij heeft mij gechallenged, geïnspireerd en gemotiveerd om zonder beperkingen te leren denken. Zij wist steeds het juiste tempo te hanteren, dreef mij naar nieuwe inzichten, maar steeds gebalanceerd.

Door Mieke Quatacker op 28 april 2015