Durf investeren in je droom

Bert Vandebuerie volgde bij Cynthia Ghysels Life Planning. Het was voor hem een openbaring die hem sterkte in het doorzetten van zijn plannen om zelfstandige ondernemer te worden. “Vooral de manier waarop Cynthia je naar je relatie met geld doet kijken, is verrijkend verrassend”, zegt hij.

Had John Lennon toch geen gelijk?

Het is ondertussen al meer dan 35 jaar geleden dat John Lennon vlak bij zijn New Yorkse appartement werd vermoord, maar de Brit blijft in de herinnering van miljoenen leven. Niet alleen door zijn muziek, maar ook door enkele markante uitspraken, zoals “Life is what happens to you while you’re busy making other plans.” Het bleek voor hem een profetische uitspraak, maar als je niet onverwacht wordt doodgeschoten is het wel degelijk mogelijk een aantal levenskeuzes te plannen en meer zelf in handen te nemen dan de meeste mensen gewoonlijk doen. Dat ondervond ook Bert Vandebuerie in de “Life Planning”-sessies die hij volgde bij Cynthia Ghysels.

Origineel uitgangspunt

Bert Vandebuerie ontmoette Cynthia Ghysels twee keer in het kader van de begeleiding van startende ondernemers waarmee hij vanuit Xerius bezig was. “Ze vertelde me over Life Planning”, zegt hij, “en omdat ik er nog nooit over gehoord, had, intrigeerde het me wel. Ik was toen net plannen aan het maken om inspiratietours voor ondernemers te organiseren in België. Toen Cynthia me vertelde dat één van de uitgangspunten in haar werk eigenlijk de vraag is wat je zou doen als geld geen obstakel zou zijn, besloot ik om bij haar het traject te volgen. Het is immers een vraag waar weinig mensen bij stil staan.”

Een ander zicht op de zaken

“In de verschillende sessies kwamen heel wat zaken naar voor. Zo stond ik in een sessie stil bij de vraag wat geld voor mij betekent. Dat is een verrassende vraag, maar ze legt ook op een onverwachte manier veel bloot. Omdat Cynthia je vraagt om alles voor te bereiden, krijg je ook een heel ander zicht op zaken die anders misschien zomaar door je hoofd flitsen. In een andere sessie was de uitgangsvraag hoe mijn ideale dag eruit zag. Het is een manier om uiteindelijk weken, maanden en een heel jaar heel goed in te plannen. Ik leerde daaruit dat je met een dergelijke planning ongelooflijk veel tijd kan winnen en eigenlijk een stuk rustiger kan leven. In nog een andere sessie leerde ik hoe je een duidelijk zicht kan krijgen op je geldstromen en hoe gemakkelijk het uiteindelijk is om te zien waaraan je allemaal geld uitgeeft.”

Passie geeft energie

Bert Vandebuerie wijst erop dat de basisvraag rond wat er voor hem echt belangrijk zou zijn als geld geen rol zou spelen en de onderliggende vragen rond bijvoorbeeld een ideale dag, hem relatief snel deden inzien dat hij iemand is die graag naar hoogtepunten toe werkt. “Een duidelijkere hint dat ik moest doorgaan met mijn plannen om een aantal keer per jaar inspiratietours te organiseren, kon ik eigenlijk niet krijgen. De sessies met Cynthia hebben mijn echte passie duidelijk naar boven doen komen. Ze gaven me energie en ze deden me inzien hoe snel het gevaar om de hoek loert dat we ons als het ware in slaap laten wiegen en onze eigen zin voor initiatief in de kiem laten smoren. Want ik ben ervan overtuigd dat die zin voor initiatief in iedereen zit ingebakken. Alleen laten we die als gevolg van routine en gewoontes vaak te snel ondersneeuwen.”

Een goede basis voor prijszetting

Bert Vandebuerie benadrukt dat hij ervan overtuigd is dat de diepgaande gesprekken in het traject dat Cynthia Ghysels voorstelt niet voor iedereen zullen leiden tot het besluit om de vaste job op te geven en ondernemer te worden. “Al of niet zelf ondernemen is niet het belangrijkste. Wel cruciaal is dat je je eigen missie, en de manier waarop je je leven ziet op papier zet en dat het daardoor heel concreet wordt. En even cruciaal is dat Cynthia je handvatten aanreikt om op een bijzonder originele manier naar je relatie met geld te kijken. Toen duidelijk werd dat ik een weg als ondernemer zou kiezen, heb ik bij Cynthia ook geleerd om daar de financiële consequenties ten volle van in te zien en zeer goed te berekenen hoeveel geld ik zou moeten verdienen om alles draaiende te houden. Die oefening heeft me geholpen bij de kostprijscalculatie voor Connexi. In die zin zijn de sessies ook nog eens een goede basis voor ondernemers om een sterk financieel plan op te maken. Ik kan dus niet anders dan zeggen dat het volgen van de sessies bij Cynthia voor mij een kleine investering is geweest met een ongelooflijk mooie return.”

Bert Vandebuerie woont niet in de Dakota Building in New York en de kans dat hij daar wordt neergeschoten is dus klein, maar hij heeft via de sessies bij Cynthia Ghysels wel strakke lijnen uitgezet voor zijn levensplanning. “Ik kan het iedereen aanraden”, besluit hij, “want in deze tijden van grote angst, onzekerheid en twijfels, kan je maar beter wat zekerheid over jezelf inbouwen. Een traject volgen bij Cynthia is daarvoor de beste manier.”

Geert Degrande